สงกรานต์ที่ไม่ใช่สงกรานต์

0
134
แชร์กันเลย...!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

อย่างที่รู้กันดีว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้รัฐบาลประกาศงดวันหหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ยังคงเป็นวันสงกรานต์เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ใช่วันหยุด โดยให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไปก่อนเท่านั้น ประชาชนยังสามารถทำตามประเพณีได้ตามปกติ

เราๆหลายคนคงชินตากับภาพของสงกรานต์ที่จะต้องมีการเล่นน้ำ ปะแป้ง เสียงเพลง เสียงดนตรี และการดื่มสังสรรค์ แต่ที่ลืมเสียไม่ได้เลยคือ ประเพรณีการรดน้ำดำหัว นั้นเอง

ประเพณีรดน้ำดำหัว ที่ปฏิบัติกันมายาวนาน จนถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยได้ปฏิบัติต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทยที่ลูกหลานจะต้องกลับมาบ้านเพื่อรวมญาติและถือเป็นวันครอบครัว ที่ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูู กตเวทิตา ต่อบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนี้เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าสมควรได้รับการสืบทอด และเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้กระทำไว้ในอดีต และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาต่อท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์จึงได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทุกปี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก เยาวชน ลูกหลานในชุมชนได้ซึมซับและปลูกฝังค่านิยมความรักระหว่างกันอีกด้วย

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะกระทำกันในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ เพียงวันเดียวหรือวันเถลิงศกนั่นเอง แต่การรดน้ำดำหัวพระสงฆ์นั้นจะ มีลักษณะคล้ายๆ กันแต่พิธีการรดน้ำดำหัวพระสงฆ์จะมีพิธีการมากกว่า คือก่อนที่จะรดน้ำพระสงค์จะต้องรดน้ำพระพุทธรูปก่อน แล้วจึงค่อยรดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ก็รับพรจากพระภิกษุสงฆ์ พอเสร็จพิธีก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน และการรดน้ำดำหัวพระภิกษุนั้นจะทำทุกวัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.  จึงมีคำแนะนำ 8 ข้อ ที่ต้องปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

สุดท้ายฝาก ส่นหนึ่งของร้อยกรองผลงานจาก คุณจิก-ประภาส ชยศรานนท์ นักคิด นักเขียนและนักแต่งเพลงชื่อดังให้ได้นึกถึงสงกรานต์

“สงกรานต์เปลี่ยนเพราะสุราและราคะปลุกโทสะปลุกโมหะมาเข้าสิงถึงปีหน้าคงต้องขอหลวงพ่อมิ่งทำน้ำมนต์มารดสิ่งที่จัญไร

ขอสงกรานต์คืนกลับมาอย่างเก่าลูกคืนเหย้าวันนี้วันปีใหม่ขอพรพระจากหลวงพ่อขอพรชัยให้เมืองไทยเย็นชื่นอย่างคืนวาน”

แชร์กันเลย...!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here